عمله های استعمار داخلی با تحقیر خلق ترک چه اهدافی را دنبال میکنند؟

عذرخواهی "مهران مدیری" از ترک زبانان، اما به خاطر چه؟

یونس شاملی

مهران مدیری، طنزپرداز برنامه های تلویزیونی جمهوری اسلامی، در یکی از سری برنامه های خود تحت عنوان "شوخی کردم"، دوباره به بهانه شوخی با هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز، آنها را مورد تحقیر و اهانت قرار داد. وی بعد از اعتراضات آذربایجانیهای نسبت به این حرکت ضدانسانی و نژادپرستانه متن عذرخواهی خود را در صفحه فیس بوک برنامه "شوخی کردم" منتشر کردم

متن عذرخواهی مهران مدیری چنین تنظیم شده است:

 

بدینوسیله از محضر شریف هموطنان ترک زبان عذر خواهی میکنم و توضیح اینکه این آیتم (مصاحبه مردمی) شوخی با آقای فردوسی پور بود نه شما عزیزان .
شما عشق مائید.
مهران مدیری

20140108

با نگاهی گذرا به متن این عذرخواهی چند مورد نظر هر خواننده را میتواند به خود جلب کند:

 

یک: همچنانکه مشاهده میکنید، آقای مدیری مدعی استکه در این آیتم شوخی قصدش فردوسی پور بوده است و نه ترک زبانان. اگر آیتیم شوخی واقعا با آقای فردوسی پور بود و نه ترک زبانان، عذرخواهی دیگر چه معنی دات و اساسا برای چه عذرخواهی لازم بود؟

 

دو: در این عذرخواهی که مهران مدیری آن را با ترک زبانان بی ربط می شمارد، معنی اش نادان تلقی کردن ترک زبانان نیست؟ بدین معنی که اگر من (مهران مدیری) از شما (ترک زبانان) عذر خواهی میکنم، به دلیل خطایم نیست (چون مینویسد که من با فردوسی پور شوخی کرده ام نه با ترک زبانان) بلکه به دلیل نادانی شماست. بدین معنا کی اگر عذرخواهی نکنم، ممکن است برایم مسئله بسازید! مقصود درونیم این استکه ممکن است برای نظام مسئله بسازید!! چون یکبار خطایی از این نوع را مانا نیستانی مرتکب شده بود!!

 

سه: آیا این عذرخواهی مطالبه وزارت اطلاعات و امنیت دولت ایران از آقای مهران مدیری است، تا بتواند از تکرار اعتراضاتی از نوع اعتراض به کاریکاتور در روزنامه ایران (چه کنیم که سوسکها سوسکمان نکنند) جلوگیری کند، یا ابتکار عمل خود آقای مهران مدیری؟  به نظر میرسد که آقای مهران مدیری خود راسا برای ابراز این عذرخواهی اقدام نکرده باشند، چرا که در نامه بی گناهی خود را ابراز میکند و شوخی اش را متوجه فردوسی پور میداند. اگر مهران مدیری موضوعیتی برای عذرخواهی ندارد، عذرخواهی وی میتواند از طرف ارگانهای اطلاعاتی رژیم به وی تحمیل شده باشد. روشن استکه نتیجه عذرخواهی از سر ناچاری نتیجه بهتر از این نیز در برنخواهد داشت و کسی مسئولیت توهین را به عهده نخواهد گرفت. سناریو بدتر این استکه مهران مدیری در همکاری با وزارت اطلاعات چنین اهانتی را مرتکب شده  سپس طبق برنامه یک عذرخواهی آبکی و بی ربطی نیز منتشر کرده است.  

 

چهار: در متن نامه مفهوم "نه شما عزیزان" آگاهانه و یا ناخودآگاه "شما غزیران" نوشته شده است. که البته با کمی تامل میتوان اغماز کرد. در صورتیکه واقعا اغماز باشد و نه دوباره "شوخی کرد" از نوعی دیگر!

 

نتیجه و ارزیابی:

آیا اهانت و تحقیر علیه خلق ترک در ایران مسئله ایی اتفافی است یا یک نظم سیستماتیک دولتی آن را در دو دوره سلطنت پهلوی ها و جمهوری اسلامی هدایت میکند؟ تنها حماقت میتواند نظریه اولی را تایید کند. بنابراین اهانت آقای مهران مدیری، و حتی عذرخواهی ایشان نیز بایستی در پروسه همان نظم سیستماتیک ارزیابی شود. جنبه مهمی که میتوان در این نوع رفتارهای تحقیرآمیز از سوی عوامل استبداد و استعمار داخلی روی آن انگشت گذاشت اینست که؛ تاثیر این رفتار تحقیر آمیز برای دست اندرکاران آن چیست؟ آیا با رفتارهای تحقیر آمیز از این نوع، ارگانهای امنیتی رژیم میخواهند نبض اعتراضی جامعه ترک را در واکنش به این رفتار بسنجند؟ آیا واقعا فقط بخشی از مردم که به محتوی اهانت آمیز در کارهای به اصطلاح هنری اعتراض میکنند، از محتوای حقارت آمیز آن باخبر میشوند؟ یا اینکه اهانت و تحقیر در کارهای به اصطلاح هنری از این دست، بخش وسیعی از جامعه ترک را از جهت منفی و در راستای سکوت و سرکوب تحت تاثیر قرار میدهد؟ بدین معنی که آیا این نوع رفتارهای تحقیر آمیز در یک کار به اصطلاح هنری (که معمولا در فیلمهای سینمای فارسی، تاتر فارسی، تاتر روحوزی فارسی، برنامه های طنز در رادیو و تلویزیون فارسی، فیلم ها و سریالهای تلویزیون فارسی و... به کار گرفته میشود) برای گسترش تحقیر و تثبیت مراحل آسیمیلاسیون خلق ترک بکار گرفته نمیشود؟ نظام حاکم به نیکی میداند که این گونه رفتارهای اهانت آمیز به تثبیت آن بخش از جامعه ترک که آسیمیله شده است کمک میکند و بخش دیگری که در مرحله میانی آسیمیله شدن است و یا آن بخشی که در مراحل آغازین آسیمیله شدن را طی میکند، تاثیر موجزه آسایی در تثبیت از خودبیگانگی دارد. بنابراین این گونه رفتارها اگر چه بخشی از جامعه ترک را به اعتراض بکشاند، اما از نظر دولت استعماری حاکم  ارزش آن را دارد که ملیونهای بیننده ترک این تلویزیونها را تحت تاثیر ویرانگر خود قرار دهد.

اگر روزی جنبش ملی- دمکراتیک خلق ترک در آذربایجان جنوبی و ایران این توانایی را داشته باشد که بتواند تلویزیونهای دولتی ایران را تحریم کند، آن روز گامی اساسی برای رهایی از علقه های کثیف استعماری برای خلق ترک در آذربایجان جنوبی و ایران برداشته شده است. آن روز در واقع روز گسستن زنجیرهای استعمار و روز تنفس آزادیست.

Yunes.shameli@gmail.com

2014-01-09

 

منابع:

شوخی اهانت آمیزی که سر و صدای مردم در آذربایجان را درآورد

https://www.facebook.com/photo.php?v=573960349358523&set=vb.136364726451423&type=3&permPage=1

صفحه فیس بوک "شوخی کردم" آقای مهران مدیری

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=648933641832107&set=a.563593320366140.1073741827.563583633700442&type=3&theater

 

روایت دیگری از همین حادثه در یکی از صدها سایت آذربایجانی:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=575092515911973&set=a.136839036403992.36766.136364726451423&type=1&stream_ref=10
Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

RSS 2.0