یول خریطه سی و 21 تجربه سی

یول خریطه سی و 21 تجربه سی
http://aarhusvest.dk/index.php/submit-an-article/rediger-artikel/102-herredsvang-nyheder/284-fejring-af-21-azer http://aarhusvest.dk/index.php/

گونئی آزربایجان میللی دئمکراتیک بیرلیگی نین نه دن لری

 مصاحبه ی سایت اؤیرنجی سسی با یونس شاملی در باب تشکل “اتحاد ملی-دموکراتیک آزربایجان جنوبی(بیرلیک)”

اؤیرنجی سسی: در روزهای اخیر شاهد اعلان موجودیت تشکلی به نام “اتحاد ملی-دموکراتیک آزربایجان جنوبی” بوده ایم. این تشکل پس از اعلان موجودیت پلاتفورم ، اعضای شورای مرکزی و هیئت اجرائیه ی خود را معرفی نمود. سایت اؤیرنجی سسی جهت تبیین آشکارتر اهداف و ماهیت این تشکل مصاحبه ای با آقای “یونس شاملی” از اعضای هیئت اجرائیه ی این تشکل انجام داده است.

 مصاحبه را در لینک زیر گوش دهید

http://oyrenci-sesi.info/site/1391/09/14/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%A4%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%B3%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C.oyrenci
RSS 2.0