ترور سفیر روسیه پردهء دیگری از بحران سوریه است

  یونس شاملی

سفیر روسیه آندری کارلوف، در بازگشایی یک نمایشگاه عکس در آنکارا- ترکیه به تاریخ ۱۹ دسامبر / ۲۹ آذر با شلیک چندین گلوله توسط یک شهروند ترکیه ، مئولوت مرت آلتین تاش، به قتل رسید. این ترور با سابقه نه چندان دور بحران سرنگونی هواپیمای جنگی روسیه و کشته شدن خلبان این جنگنده در ترکیه، این کشور را با تنش سیاسی جدیدی روبرو ساخت. اما واکنش سریع مقامات ترکیه در محکوم کردن این ترور و همکاری با مقامات روسیه، کشتن عامل ترور در محل حادثه و نزدیکی مناسبات روسیه و ترکیه در ماههای اخیر مانع از گسترش تشنج میان این دو کشور گردید.
این ترور البته که ابعاد بسیار مهم و دیگری را نیز با خود به همراه داشت؛

یک: نگرانی، بی ثباتی، ناامنی یکی از صور ترور، خشونت در سالهای اخیر ترکیه است. ترور و ناامنی یکی از مهمترین عوامل کاهش قابل ذکر توریسم و حتی سرمایه گذاری خارجی در ترکیه بوده است. ترور سفیر روسیه در پایتخت ترکیه نیز دامنهء این نگرانی، نا امنی و بی ثباتی در ترکیه را افزایش داد.

دو: عمده ترین عوامل ترور و خشونت در ترکیه  را تضادهای داخلی آن کشور تشکیل میدهند. تضاد با جنبش های سیاسی کرد (پ ک ک، شاهین های کردستان، پ ی د، ه د پ و...)، تضاد با تشکیلات اسلام گرای "خدمت" متعلق به فتح اله گولن که چند ماه پیش تلاش نافرجامی برای یک کودتا نظامی در ترکیه انجام داد . تضاد خارجی با گروه افراط گرای داعش در ترکیه نیز ریشه در عناصر داخلی وابسته به این گرایش فکری در این کشور دارد.

این تضادها البته که تنها با تکیه بر سرکوب فیزیکی غیرقابل حل است. چرا که تکیه صرف نظامی و امنیتی برای حل این تضادها به تعمیق و گسترش این تضادها راه میبرد و ترکیه را با چالش های بسیار جدی تر دیگری روبرو میسازد. دقت به ابعاد انسانی، اجتماعی و اقتصادی این تضادها و توجه به جنبه های حقوقی مسائل مطرح که بتواند منافع عمومی مردم ترکیه را تامین کند، در مسئولیت حکومتها در ترکیه است. آیا آکپ برای کاهش و یا حل این تضادها در بیش از یک دهه گذشته اقدامات لازم را انجام داده و یا میدهد؟ نگاهی به تاریخ ترور و خشونت در ترکیه، افزایش بیش از پیش ترور و خشونت در دهه اخیر را نشان میدهد.

 

سه: کشتن عامل ترور امروز در محل حادثه یکی از پرسش های مطرح در بحث های مجلس ملی ترکیه بود. چرا که دستگیری زنده عامل ترور میتوانست به روشن شدن بیشتر عوامل پشت پرده ترور بیانجامد. در عین حال ضعف در دستگاه امنیتی ترکیه به دلیل عدم شناسایی قبلی از عامل ترور در صفوف پلیس ترکیه نیز بعد دیگری از مباحثات در خصوص ترور اخیر در ترکیه است.

 

چهار: ترور کننده سفیر روسیه، نه یک عامل ناشناخته، بلکه یک پلیس از صفوف پلیس ترکیه بود. در اینکه این ترور با برنامه ریزی قبلی انجام شده شکی وجود ندارد. ولی هنوز از عوامل پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم این ترور خبری منتشر نشده است. اما شعارهای "الله اکبر" و "حلب را فراموش نکنید" و یا "سوریه را فراموش نکنید" و یا شعاری نزدیک به شعار اسلام گرایان افراطی، میتوان تفکر اسلام گرایی افراطی در پس این ترور را شناسایی کرد.

 

مدیایی ترکیه در بررسی سوابق عامل ترور سفیر روسیه در آنکارا، سعی بر آن دارد که عامل ترور را عنصری نزدیک به جنبش "خدمت" متعلق به فتح اله گولن معرفی کنند. اما شعارهای عامل ترور، گرایش فکری نزدیک به مخالفین روسیه، بشار اسد و ایران را نشان میدهد. در واقع موضع براندازی آکپ و اردوغان نسبت به بشار اسد در سوریه، حمایت از گروههای اسلامگرای افراطی مخالف بشار اسد از سوی دولت ترکیه و تضاد آکپ با روسیه و ایران در چند سال گذشته نسبت به سیاست حمایتی آنها از بشار اسد را نمیتوان در شکل گیری چنین حوادثی از نظر دور داشت. به بیان دیگر تفکر برآمده از شعارهای عامل ترور آنکارا بیشتر از اینکه به جنبش فتح اله گولن نزدیک باشد به موضع حزب حاکم ترکیه آکپ و گروههای افراط گرای اسلامی مخالف بشار اسد نزدیک تر است. از طرف دیگر حتی اگر وابستگی عامل ترور آنکار به  جنبش فتح اله گلن محرز باشد، باز هم میتوان نقش اتحاد عمل و حتی یگانگی تشکیلات فتح اله گولن با حزب حاکم ترکیه، آکپ، در طول سالهای طولانی گذشته را زمینه ساز  ترورهایی از این نوع به حساب آورد.

 

به نظر میرسد، نفوذ تفکر و عناصر دینی در دستگاه دولتی ترکیه در بیش از دهسال گذشته توسط آکپ، اتحاد عمل طولانی این حزب با تشکیلات دینی فتح اله گولن، تضعیف تشکیلات امنیتی ترکیه به واسطه نفوذ عناصر ایدئولوژیک و اسلامگرا در آن و سیاست غیرمتعارف خارجی دولت اردوغان در خاورمیانه، تشدید تضاد سنی و شیعه که آکپ یکی از بازیگران آن در منطقه بشمار میرود را میتوان زمینه ساز شکل گیری عناصری از نوع عامل ترور آنکارا در دستگاه دولتی و بویژه صفوف پلیس ترکیه بحساب آورد. به همین سبب تصور میشود در فهم درست ترور سفیر روسیه در آنکار، به جای جستجوی عوامل ترور در خارج از دولت و یا خارج از ترکیه، بایستی به خشکاندن زمینه های داخلی شکل گیری چنین عناصری در نظام دولتی ترکیه توجه نشان داده شود.

20-12-2016 

 

منبع نوشته:
سایت العربیه
https://farsi.alarabiya.net/fa/views/2016/12/21/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html

Türkiye,de AKP iqtidari sekularizmi basdırmaqdadır

 

 
 Yunus Şamili
İmam Xetib oxullarının baxdıqda 13 ilde artışına. 13 ilde Türkiyede 1017 dinci, İmam Xatib mektebi açılmışdır. Başqa deyışle her il 80a yaxın dinci oxullarin (İmam Xatib) sayı artmışdır. Bu artış, oxul sahesinde AKPnin dinci amacların ifşa etmekdedir.
 Sözcü, 16 Aralık 2016 nümresi

جمهوری اسلامی ایران همسایه ناصالحی برای جمهوری آذربایجان است

یونس شاملی 
 انتشار خبر سفر یک روزه نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به جمهوری آذربایجان واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشت. حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس اسلامی در امور بین المللی سفر نتانیاهو به باکو مرکز جمهوری آذربایجان را "سرآغاز فتنه جدید در منطقه" توصیف کرده و مطبوعات داخلی هول این خبر جنجال تبلیغاتی به راه انداخته اند.
با سابقه بسیار تاریک و مداخله جویانه جمهوری اسلامی ایران در مسائل داخلی آذربایجان، تقویت اسلام گرایی در این کشور،  فعالیت های تروریستی و از آن جمله طرح حمله به مرکز یهودیان در باکو که عاملان آن چند سال پیش دستگیر شدند، حمایت از ارمنستان در جنگ علیه آذربایجان و اشغال قاراباغ، اینبار سفر نتانیاهو به باکو را بهانه تبلیغات و فشار به دولت آذربایجان قرار داده است.

 

اینک جمهوری اسلامی در وسیع ترین بخشهای جهان، خاورمیانه، آسیا، آفریقا و حتی اروپا و آمریکا از گروهها و فعالیت های تروریستی اسلامگرایانه حمایت میکند. ایران همچنین یکی از مداخله گران اصلی در جنگ داخلی افغانستان است. جمهوری اسلامی در جنگ نیابتی و خانمانسوز سوریه، وسیع ترین حضور را داشته و از طریق حزب الله در لبنان و ارسال نیروهای نظام از داخل ایران و از آن جمله ارسال اجباری پناهجویان افغان به سوریه عملا بخش بزرگی از جبهه های جنگ داخل سوریه را مدیریت میکند. این کشور نزدیک ترین متحد روسیه در مقابله و برخورد با اروپا و آمریکاست. با این کارنامه سیاه دولت ایران، اینک سفر نتانیاهو به ذربایجان را به ابزاری  برای فشار تبلیغاتی علیه جمهوری آذربایجان تبدیل کرده است.

 

مقاصد جمهوری اسلامی در جنجالی کردن سفر یک روزه نتانیاهو به آذربایجان را میتوان در سه مورد زیر توضیح داد؛

یک: تشدید تضاد قطب های سیاسی در منطقه

مداخله قدرتهای سیاسی بزرگ در تنشهای منطقه ایی به تدریج تنش بیشتر میان این قدرتها را افزایش داده و به تشدید قطب بندی سیاسی نظامی مناطق مختلف منجر شده است. آرایش جدید در صحنه سیاسی جهان و تنش میان این کشورها گاه در هاله ایی از عدم توافق و گاه بصورتی عریان در سیمای یک جنگ همه جانبه خود را به نمایش میگذارد. سیاست ضدیت جمهوری اسلامی ایران با غرب و اسرائیل تازه گی ندارد. برخورد ایران بخصوص با اسرائیل بسیار غیرمتعارف و حتی ضد انسانی است، چه بارهای سران دولت ایران از محو و نابودی اسرائیل سخن به میان آورده اند.

بنابراین جمهوری اسلامی ایران در این میان و به هر دلیلی در صف آرایی قدرتهای سیاسی جهان خود را در کنار روسیه و چین قرار داده و این اتحاد را سکوی پرش برای پیشبرد مقاصد ارتجاعی و ضد انسانی خود تبدیل کرده است. بنابراین برخورد ایران با جمهوری آذربایجان همچنانکه فوقا نیز عنوان کردم برخوردی تخریبی و در راستای تضعیف آن جمهوری از درون و بیرون است، تا از این طریق هم جمهوری آذربایجان را زیر فشار قرار دهد و هم متحدین سیاسی قطب غرب (آمریکا و اروپا و اسرائیل) در منطقه تضعیف کند.

 

دوم: تلاش برای همسو کردن طیف های ارتجاعی و  اسلام گرایان با سیاست های جمهوری اسلامی

سفر نتانیاهو به آذربایجان از سوی دیگر ابزار لازم را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم ساخته است تا افکار عمومی طیف های عقب مانده و اسلام گرا در  جمهوری آذربایجان را به تحریک و تحرک علیه دولت آن کشور بکشاند و این طیف های عقب مانده را با سیاستهای خویش همسو نماید.   

سوم: تخریب جمهوری آذربایجان در افواه عامه ایران بویژه در بخش جنوبی آذربایجان

 هدف تبلیغاتی دیگر جمهوری اسلامی تخریب افکار عمومی مردم ایران نسبت به همسایه شمالی خود یعنی جمهوری آذربایجان است.  دولت ایران با این جنجال تبلیغاتی افکار عمومی مردم ایران را برای انجام عملیات تخریبی جمهوری اسلامی در آذربایجان آماده میکند. لبه دیگر این جنجال تبلیغاتی تحقیر دولت آذربایجان در افکار عمومی مردم ترک ساکن در ایران و آذربایجان جنوبی است تا از این طریق تلاش خلق ترک برای طرح مطالب ملی شان را مایوس و ناامید ساخته و جنبش مطالباتی ملی دمکراتیک این خلق در آذربایجان را با شکست مواجه سازد.

 

با وجود اینکه جمهوری آذربایجان همواره روابط دیپلوماتیک بسیار خوبی با جمهوری اسلامی ایران داشته است، اما  دولت ایران فرصت طلبانه و ناجوانمردانه از هر فرصت به دست آمده برای وارد کردن فشار و تخریب به آن جمهوری اجتناب نمیکند.

2016-12-23

منبع خبر:

http://www.mehrnews.com/news/3847935/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
 
 برگرفته از سایت مرکز مطالعاتی تبریز
http://tebaren.org/fa/?p=380
RSS 2.0