فردوسی نین هئیکلی نین سلماس شهرینده ن قالدیریلماسی حاقدا

 یونس شاملی
 
آمریکا سسی ایله دانیشیق
 
 

دیدار با خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل

یونس شاملی
 طی چند روز گذشته شرایطی فراهم آمد و توانستم خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل را ، را هم از نزدیک ببینم و ضمن ارائه اخبار مربوط به فعالین مدنی بازداشت شده آذربایجانی (که به دلیل فعالیت امسال شان برای برگزاری روز جهانی زبان مادری زندانی شده اند) به ایشان، طی دو روز دل سیر به زبان مادریمان "ترکی" با همدیگر گپ زدیم و از دردهای مردم آذربایجان، خلق ترک و دیگر ملیتهای غیرفارس در ایران با ایشان سخن گفتیم.
صمیمیت و مهربانی خانم شیرین عبادی و رفتار رفیقانه ایشان هم من و هم دوستان  دیگرمان را خشنود ساخت.
 
یادآوری کنم که ایشان در سخنرانی روز گذشته شان به همراه آقای احمد شهید در مقر سازمان ملل متحد در ژنو جانانه از حقوق ملیت ترک و دیگر ملیتهای غیرفارس در ایران دفاع کردند.

فوقا عکس مرا با خانم شیرین عبادی که پلاکارد فعالین مدنی ترک را  که به دلیل فعالیت برای برگزاری روز جهانی زبان مادری در آذربایجان - ایران بازداشت شده اند را در دستمان گرفته ایم.

2015-03.19

دستگیری فعالین مدنی ترک به مناسبت روز جهانی زبان مادری

 یونس شاملی
 
فعالین مدنی ترک در آذربایجان به دلیل فعالیت برای بزرگداشت روز جهانی زبان مادری توسط دولت ایران دستگیر شده اند. ما برای آزادی فوری و بی قید و شرط این زندانیان از تمامی ارگانهای بشردوستان در جهان استمداد می طلبیم.
 
 
RSS 2.0