افزایش ترور ریشه در گسترش فشار به جمهوری اسلامی دارد

  یونس شاملی
اینبار خبر از ترور نیست، بلکه خبر جلوگیری از اجرای تیم ترور جمهوری اسلامی در دانمارک بر روی تلکس های خبری آمده است. حکایت شوم این خبر نشان از افزایش ترور توسط وزارت اطلاعات در خارج از کشور دارد. ترور در خارج از ایران در دوره هاشمی رفسنجانی گسترش یافت و سپس در دوره خاتمی فروکش کرد.  اما اینبار در مدت کوتاه چند ماه گذشته تعداد قربانیان ترور جمهوری اسلامی مدام در حال افزایش است.
پرسش اینست که علت این افزایش تهدید و ترور و گسترش رعب و وحشت در میان مخالفین جمهوری اسلامی چیست؟

به نظر میرسد که هیچ خبری جز گسترش فشارهای خارجی و تحریم های بین المللی در میان نیست. بسیار آشکار است که فشارهای خارجی زمینه نارضایتی در ایران را گسترش میدهد و زمینه های ذهنی گرایش به مخالفت با جمهوری اسلامی دامنهء جدید می گیرد و گسترش نارضایتی زمینه های عصیانهای عمومی در جامعه را دامن میزند. در چنین شرایط مخالفین حکومت روحیه بهتری می یابند و فعالیت سیاسی آنها شکلی تهاجمی به خود می گیرد و این همه سبب دلهره و وحشت رهبران حکومتی را فراهم می آورد که 40 سال در تحقیر مردم، در حقیر شمردن انها نقش فعالانه عمل میکند. ترور و اعدام جزیی جدایی ناپذیر از ساخت و بافت این حکومت در طول سالهای طولانی است.

ترور مخالفین در خارج از کشور تنها ابزار فشار به مخالفین و پراکندن رعب و وحشت میان آنها برای به سکون کشاندنشان است. این حکومت در داخل اعدام میکند و بطور روزمره مردم را به انحای مختلف سرکوب میکند. حکومت می کوشد مردم را به رذالت تن دادن به جمهوری اسلامی بیآلاید.

افزایش ترور مخالفین جمهوری اسلامی در خارج توسط تیم های اطلاعاتی جمهوری اسلامی نشانه از وحشت این رژیم در غلیان عصیانهای غیرقابل کنترل مردمی در داخل کشور دارد. خود این ترورها نشان میدهد که جمهوری اسلامی خود در انتظار اعتراضات وسیع مردم و عصیانهای غیرقابل کنترل توسط مردم است. توسل بو ترور آنهم در خارج از کشور هیچ توضیحی غیر از رعب و وحشت جمهوری اسلامی از غلیان اعتراضی مردم نیست و نمیتواند هم باشد....

20181030

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/dansk-polis-om-jatteinsatsen?fbclid=IwAR0UHwYhqi41Cs8BpyYtL97s1qwj_JMnN0cll8TIltfMxaVudJZMcdMb4nQ

 
 Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

RSS 2.0