ترور و جنایت باز هم در ترکیه قربانی گرفت

     یونس شاملی

شب گذشته فرودگاه بین المللی آتا تورک در استانبول مورد حمله سه تروریست انتخاری قرار گرفت. در این حمله جنایتکارانه تاکنون 41 تن جان خود را از دست داده اند و 130 نفر در بیمارستانهای مشرف به فرودگاه آتا تورک تحت درمان و مراقبت قرار دارند.

دولت اسلامی (داعش) مسئولیت این جنایت ضدبشری را به عهده گرفته شده است. خشونت هایی از این دست، عملیات انتحاری برای ایجاد بحران، کشتار کودکان، زنان و مردان بی خبر  و بی دفاع تنها از دست گروههای مافوق ارتجاع دینی چون داعش، القاعده، بوکوحرام، الشبات، النصره و... برمی آید. کشور ترکیه در این اواخر با یک سری تهاجمات وحشیانه و عملیات انتحاری در مراکز غیرنظامی روبرو بوده است.   

ریشه این ترورها در عقب مانده گی، فقر و ناداری، جهل و بی خبری، بی حقوقی زنان و کودکان و به تبع آن دوری از ارزشهای جهانشمول حقوق بشر، دمکراسی، احترام به حرمت انسان، حقوق برابر زنان و... است.  برای ریشه کن کردن تروریسم، مبارزه بی امان با آن و در عین تغییر زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در کشورهای عقب مانده است.

در این روزهای سخت، و در پی ترورهایی جنایت کارانه ایی از این دست، در کنار مردم ترکیه می ایستیم و ترور را بشدت محکوم میکنیم. ترور، یعنی توسل به خشونت و سلاح برای آزاردادن و کشتن مردم عادی کوچه و بازار. این شیوه رفتار از سوی هر فرد و یا تشکیلاتی (چه دولتی و چه غیردولتی) باشد، رذیلانه، ضدانسانی است.

20160630

 

RSS 2.0