تشدید شبهه در صفوف جنبش ملی ترک

 یونس شاملی

چندیست که اینجا و آنجا مدافعان جمهوری اسلامی در ارتش، سپاه و اطلاعات این رژیم که در مناطق آذربایجان و در درگیری با پارتیزانهای کرد کشته میشوند حیرت انگیزانه به عنوان «شهدای آذربایجان» معرفی میشوند. این معرفی گاه از سوی عناصر ناشناخته و گاه از سوی بعضی از فعالین شناخته شده در جنبش ملی ترک به انجام میرسد.
 
مرگ هر انسانی به هر دلیل تاسف بار است. اما این تاسف جایگاه نظامی و امنیتی عناصر و افراد را از عناصر و عواملی جمهوری اسلامی به شهدای آذربایجان تغییر نمیدهد. من واقعا نمی فهمم از چه زمانی مرگ عوامل نظامی، امنیتی و سرکوب رژیم جمهوری اسلامی به مقام شهدای  آذربایجان ارتقاء داده میشوند؟ آیا این انسانها مدافعان و شهدای جمهوری اسلامی هستند و یا شهدای قربانیان جمهوری اسلامی (خلق ترک در آذربایجان) ؟
 
تبلیغ و ترویج این گونه پست ها در شبکه های اجتماعی، شبهه های سیاسی میان خلق و دشمنان آنان را افزایش میدهد و صف مبارزان خلق ترک و مدافعان جمهوری اسلامی بر هم میریزد.

سیاست های رزیلانه جمهوری اسلامی در تشدید تضاد میان جنبش های ملی متعلق به خلقهای غیرفارس از یکسو و انگیزه های غیردمکراتیک و ضدی کردی در میان بعضی از فعالین ترک در آزربایجان جنوبی و ایران از سوی دیگر به برهم ریختن صف بندی مبارزاتی خلق و جنبش ملی ترک از سویی و رژيم سرکوبگر جمهوری اسلامی از سوی دیگر می انجامد. این اغتشاش در صفوف مبارزاتی خلق ترک برای حق تعیین سرنوشت خود عملا در راستای تخریب جنبش ملی ترک قرار گرفته و با معرفی کردن عناصر نظامی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی به عنوان شهدای آذربایجان ماهیت جنبش ملی ترک را از دورن تهی میکند.

تبلیغات ضد کردی توسط عناصر اطلاعاتی رژیم و گاه از سوی بعضی از فعالین شناخته شده صفوف خلق (ترک) و ضد خلق (جمهوری اسلامی) را برهم میزند و از این طریق آب به آسیاب جمهوری اسلامی میریزد.
 
۲۰۱۷/۱۱/۶
 Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

RSS 2.0