ادامه تحقیر خلق ترک درتلویزیون دولتی جمهوری اسلامی

یونس شاملی     
 
باز هم صدا و تصویر شوم فاشیسم دولتی در تحقیر خلق ترک در آذربایجان و ایران از زبان مجریان برنامه‌ "فیتیله دو" که از شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده است، مشاهده شد. باز هم تحقیر ترکان در ایران، باز هم اهانت به این خلق و باز هم ادامه سیاست رذالت بار ضدیت با ملت ترک ساکن در آذربایجان جنوبی و ایران رسوایی دیگری از سیاست دولتی رژیم جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت و چهره عریان نژادپرستی دولت فارسی را به نمایش گذاشت.
آش چنان شور بوده که تهیه کننده برنامه ”فتیله دو“ علیرضا آقایی طی بیانیه ایی مجبور به عذرخواهی از مرده شده است. استدالهای این لوده جمهوری اسلامی برای عذرخواهی جز خاک پاشیدن به چشم مردن چیز دیگری نیست. استفاده از چند هنرپیشه از خود بیگانه ترک برای تحقیر به یک ملت تحت هیچ شرایطی قابل توجیه و توضیح نیست.
 
باید که به لوده گی های تلویزیون شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی در شکل وسیعتری اعتراض کرد. بایستی صدای اعتراض و مبارزه علیه فاشیسم و سیاستهای تحقیر و توهین علیه ملت ترک ساکن در آذربایجان و ایران را در داخل ایران و خارج از آن افشاء کرد.
 
اینک زمان اعتراض به برنامه تلویزیون کانال دو صدا و سیمای ایران است. اینک زمان اتحاد و اعتراض خیابانی است. اینک زمان فریاد متحدانه خلق در اعتراض به سیاست تحقیر و توهین دولتی است.
20151107
 Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

RSS 2.0