چرایی پخش برنامه های توهین آمیز علیه خلق ترک در تلویزیونهای دولتی ایران

  یونس شاملی
شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در برنامه کودک خود تحت عنوان "فیتیله" شنیع ترین اهانت ها را علیه خلق ترک ساکن در آذربایجان جنوبی و ایران روا داشت. 
اولین پرسشی که در ذهن هر بیننده آگاه چنین برنامه هایی خطور میکند، چرایی پخش چنین برنامه ایی در کانالهای تلویزیونی دولتی ایران است. اشل دیگر پرسش میتواند این استکه، با وجود اعتراضات وسیع خلق ترک به بی حقوقی ملی و فرهنگی خود در دو دهه گذشته، تهیه چنین برنامه های توهین آمیز علیه ترکها در تلویزیونهای دولتی ایران چه مقاصدی میتواند داشته باشد؟

 

در راهیافت پاسخ به این پرسش، میتوان به روشنی عنوان کرد که پخش چنین برنامه شنیع از یک تلویزیون دولتی نمیتواند صرفا به ابتکار شخصی یک تهیه کننده برنامه انجام گیرد. چرا که مسئولین پخش برنامه های تلویزیونی، به دلیل اهانت آشکار به خلقی، مانع از پخش چنین برنامه ایی میشوند. بنابراین پخش چنین برنامه هایی باید که از سوی مراجع قدرت دولتی که عمده ترین آن در شرایط کنونی ارگانهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی است مورد تایید و یا تاکید قرار گیرد. بنابراین بی هیچ تردیدی میتوان عنوان کرد که یکی از ارگانهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ابتکار عمل چنین برنامه ایی را در دست دارد و دقیقا به همین خاطر هم چنین برنامه ایی امکان تهیه و پخش یافته است. و اگر ارگانهای امنیتی دولت فارسگرای حاکم  در پس چنین برنامه ایی قرار دارد، بایستی مقاصد معینی نیز از پخش چنین برنامه هایی وجود داشته باشد.

 

مقاصد عمدهء ارگانهای امنیتی جمهوری اسلامی در پخش چنین برنامه هایی را میتوان چنین توضیح داد؛


یک: هدف اول، استمرار رفتار تحقیرآمیز و تشدید پروسه آسیمیلاسیون علیه خلق ترک (و دیگر خلقهای غیرفارس) ساکن ایران است. پخش چنین برنامه اهانت آمیز در شرایط کنونی از زاویه نگاه ارگانهای امنیتی رژیم متفاوت است. آنها می اندیشند که وسعت تاثیرگذاری این چنین برنامه ایی تمام ترکان ساکن ایران را چه در آذربایجان و چه در کل ایران دربرخواهد گرفت. در صورتیکه معترضین به این برنامه ها درصد بسیار کمی از این جمعیت را تشکیل خواهند داد. به بیان دیگر اگر این برنامه (و یا کارهایی دیگری از این نوع که نمونه اش نشر مطلبی تحقیر آمیز در چند سال پیش علیه ترکها در روزنامه رسمی "ایران" تحت عنوان "چه کنیم که سوسکها سوسکمان نکنند؟"بود) بتواند ذهنیت تحقیر و فرار از هویت ملی 30 ملیون انسان ترک را تامین کند، میتواند به بخش کوچکی از این جمعیت که نسبت به چنین برنامه هایی معترض اند، یک عذرخواهی از سوی تهیه کننده برنامه (همچنانکه تهیه کننده این برنامه عذرخواسته است) به مسئله اعتراض فیصله دهد و یا اگر اعتراضات وسیع بود، بازداشت تهیه کننده برنامه و یا با رفتارهایی از این قبیل و یا بالاخره با سرکوب اعتراضات، از گسترش دامنه آن جلوگیری کند.

 

دو: هدف بعدی سنجش افکار عمومی تودهء ترک و وسعت تمایلات خلق ترک در مبارزه علیه نژادپرستی و تلاش برای کسب حقوق ملی در ایران است. این گونه سنجش افکار عمومی البته که معمول نیست. اما روزنامه ها و تلویزیون های دولتی میتواند یکی از ابزار عمده این نظرسنجی قرار بگیرد.

 

سه: ارزیابی و حتی شناسایی نیروهای فعال ملی و مدنی در میان خلق ترک و در واکنش به چنین برنامه هایی میتواند یکی دیگر از مقاصد مطرح دولت ایران در ارزیابی توانایی مخالفان و در عین حال شناسایی آنان باشد و هست.

 20151108

برنامه فیتیله
https://www.youtube.com/watch?v=ThHTy_ZOJ2U
Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

RSS 2.0