باز هم چند کلامی با م. سحر شاعر

توهمات را نباید به جای واقعیت ها نشاند

  یونس شاملی
 با تمامی سختی ها و تحمل این شعر شما (خطاب به بد سگالان ایران و دشمنان زبان فارسی) را گوش دادم. نمیتوانستم بفهمم انسانی که با ادبیات سر و کار دارد چنین سطحی، چنین لوده و چنین ضدمردم و چنین نژادپرست سخن بگوید. این قطعه شعر شما تف سربالا برای ادبیات زبان فارسی است. 
آقای م. سحر (محمد جلالی چیمه) حداقل اندکی هم که شده به شعر فارسی رحم کنید، نظم در شعر گذشتگان حتی شعر معاصر فارسی رنگین و آهنگین است. شما اگر به اشعار شعرنو نیز رجوع کنید رنگ و آهنگ را در درون مفاهیم آن می یابید. این چه چیزیست که  نوشته اید و اسم آن را نیز منظومه گذاشته اید! من مطمئنم که هیچ فرد صاحب زوقی شعرخوانی، به این متن شما رجوع نخواهد کرد. چون این شعر نیست، داستان سرایی اوهامات شماست برای بزرگ کردن چیزی و تحقیر و توهین به چیز دیگر. آخر  آقای م. سحر، شما انسان هستید، در جامعه زندگی کرده اید و بعد از اینکه از ایران بیرون آمده اید حداقل اندکی فرهنگ و تمدن در این غرب می آموختید. به جای آموختن فرهنگ و تمدنی مترقیانه، آمده اید و پس مانده های فکری جهان غرب را که همانا نژادپرستی است توشه فکری خود ساخته اید. امروز بشریت  مترقی برای همبستگی انسانی در جهان مبارزه میکند. امروز همان بشریت برای همبستگی وعدالت در جهان فریاد میکند، همین بشریت مترقی برای صلح و انسان دوستی در جدال است و شما به عنوان شاعر فارس به هزیان گویی علیه خلقهای غیرفارس، آنهم خلقهایی که در یک کشور زندگی میکنند و همسایگان خلق فارس اند و در آینده نیز این همسایگی ادامه خواهد یافت!!

 

شما با این شعرتان، یکی از لکه های سیاه تاریخ خلق فارس و ادبیات فارسی هستید. چون ذات فکریتان از جنس خباثت است، از جنس برتری طلبی است. تحقیر کننده ترک و عرب و مغول و .... است. افکار شما را بایستی در موزه وحشت نگهداری کنند تا مردمان در آینده از تاریک اندیشی شما درسها یادبگیرند.

 

آقای م. سحر، چه کسی دشمن زبان فارسی است؟ با این دروغ بزرگ میخواهید چه کس و یا کسانی را  فریب دهید؟ زبان فارسی یکی از میراث های ادبی تاریخ و بشریت است. همچون هر زبان موجود در این کره ارض. شما با این زبان به اصطلاح شعریتان از زبان فارسی در چشم مردم یک لولو خورخوره می سازید! شما حیثیت زبان فارسی را با ادبیات مورد استفاده تان لکه دار میکنید. شما با فریب خوانندگانتان میخواهید تخم نفاق و کینه در دل خلق فارس بکارید و دشمنی آنها را علیه خلق ترک، عرب، کرد، بلوچ و... تحریک کنید. شما انسانی متعلق به عصر کنونی نیستید. شما از اعماق عقب ماندگی ذهنی تاریخ سربرآورده اید و به خاطر توهمات ذهنی تان تخم کینه و دشمنی میان خلق فارس با خلقهای غیرفارس در ایران میکارید. زبان فارسی هر چقدر تاریخ داشته باشد، زبان ترکی هر چقدر کمتر و یا بیشتر تاریخ داشته باشد، زبان عرب هر چه تاریخی کوتاه و یا بلند داشته باشد از نظر ارزشی هیچ فرقی باهمدیگر ندارند. چون اینها زبان مردمان این مناطق است. تمامی زبانهای موجود در این کره ارض هم ارزشند. چون تحقیر هر زبان به معنی اهانت به متکلمین آنست و برعکس. یعنی شما با این سن و سالتان تا این حد مسئله را هضم نمیکنید؟

 

علی رغم توهمات هولناک شما، آنچه که در ایران مورد بحث است، دشمنی با زبان فارسی نیست. بلکه برابر حقوق کردن زبانهای موجود در ایران است. مسئله تلاش برای حقوق برابر اتنیکی است. یعنی تلاشی برای حذف تفکر ارتجاعی و نژادپرستانه موجود در ایران. به عبارت دیگر زبانهای موجود در ایران زبان مردمان ساکن ایران هستند و دقیقا به همین خاطر هم بایستی هم ارزش شناخته شده و به کرسی رسمیت بنشینند. اگر در یک کشور دمکراتیک انسانها بایستی برابر حقوق باشند، زبان آن انسانها نیز نمیتواند حقوق نابرابر داشته باشد. این منطق زیاد سختی نیست. اما درک این مفهوم برای نژادپرستان بسیار سخت است. چون در قاموس نژادپرستان خود بر دیگران برتر است. و... این طرز نگرش غیرانسانی و نژادپرستانه است.

 

من به شما توصیه میکنم به مصداق مصری اول این شعر فارسی عمل کنید؛

تا مرد سخن نگفته باشد  -   عیب و هنرش نهفته باشد.

2015/07/27

منبع:

خطاب به بد سگالان ایران و دشمنان زبان فارسی – م. سحر

https://www.youtube.com/watch?t=126&v=rLr0xjnb-20
Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

RSS 2.0