شاعری فارسی گوی، اما بسیار خشونت طلب و بغایت ارتجاعی

یونس شاملی

بعد از پخش برنامه پرگار از تلویزیون بی بی سی درباره رشد هویت طلبی در آذربایجان، به نوشته ای  برخوردم از م.سحر (محمد جلالی چیمه)، شاعری فارسی گوی که او را تنها به عنوان شاعر و شعرهایش میشناختم.  نوشته اش را که دیدم شوک شدم. سطر اول این نوشته  خط آخر آن را فریاد میزد. مقصد این نوشته تحلیل و استدلال نبود، بلکه انگیزه نهفته در پس این نوشته خشونت طلبی، لجن پراکنی، ترویج نفرت علیه کسانی که مثل او فکر نمیکنند و نسبت به حقوق ملیتهای غیرفارس در ایران نظر متفاوتی دارند.

تنها میتوانم بگویم که خشونت کلامی و لومپنیزم نهفته در زبان مورد استفاده  م.سحر شاعر،  سیمای یک مامور امنیتی جمهوری اسلامی را می نمایاند. اتهامات و افتراهایی که م.سحر در نوشته اش مطرح میکند، همواره در بازجویی های وزارت اطلاعات به زندانیان سیاسی و  بویژه زندانیان سیاسی آذربایجان زده میشود.  

 

نگاه کنید به بخشی از جملات، مفاهیم و اصلاحات پر از کینه و مملو ازاهانت و تهمت م.سحر شاعر! و توضیحات اندک من؛

 

م.سحر: پان ترک ها و مزدوران نئو عثمانی ها در ایران (پایان نقل قول)

آیا فکر میکنید این یک زبانه شاعرانه است که م. سحر بکار برده است؟ آیا اینگونه اتهامات دروغ و دغلهای جمهوری اسلامی و برای تخریب فعالین مدنی غیرفارس و فریب مردم نیست، که از قلم م. سحر شاعر ترواش کرده است؟

 

م.سحر: با برخورداری از لابی های بین المللی و بهره گیری از امکاناتی که دولت هایی از نوع باکو ، ترکیه و قزاقستان و حتی اسرائیل و سایر قدرت های بیگانه... (پایان نقل قول)

دقت کنید، توهمات ذهنی م.سحر با مامورین جمهوری اسلامی مو نمیزند. دراین جمله گویا تمامی کشورهای جهان در طرح مسئله حقوق ملیتهای غیرفارس ساکن در ایران دخیل هستند! اما این انسان به قدری ذهن اش را با مالیخولیا آلوده است که حتی امکان طرح یک پرسش ساده برای خود را ندارد که واقعا علت اعتراض فعالین سیاسی متعلق به ملیتهای غیرفارس چیست؟ یعنی م. سحر به جای جستجوی مسئله در ایران،  با ذهنی سرگردان صورت مسئله را در خارج از ایران جستجو میکند!

 

م.سحر: با دیدن برنامه بازگشتم و یادداشتی در آن صفحه در باره آنچه در پرگار دیده بودم و در پاسخ دوستی که دولت جمهوری اسلامی را به اعتراض علیه سیاست بی بی سی فرامی خواند ، قرار دادم. (پایان نقل قول)

خوب دقت کنید م.سحر و دوست اش (دوستی) که جمهوری اسلامی را علیه سیاست بی بی سی فرامی خواند، در این به اصطلاح اعتراض هم کاسه است. جناب م.سحر و دوست اش به همکاری جمهوری اسلامی میروند تا کینه و نفرت ضدانسانی خود را آنگونه خالی کنند.

 

 م. سحر: اگر ایران دست آخوند نمی افتاد و ایدئولوژی جنایتکارانه و خائنانه امت و امامت تبر به ریشه ایرانیت نمی زد و اگر آغاز تاریخ ایران از فتح نهاوند و سقوط قادسیه به دست اعراب بدوی ـ که برای غارت و غنیمت و با وعده بهشت از حجاز و حیره به سوی ایران سرازیر شده بودند ـ شمزده نمی شد ، محال می بود که این حشرات الارض از این سو و آن سوی مرزهای ایران از لانه های زیر زمینی شان بیرون بیایند و در بی بی سی بنشینند و یاوه ببافند.  (پایان نقل قول)

 

توهم ذهنی، م.سحر شاعر را از دیدن واقیتهای تاریخی دور میکند. م.سحر تصور میکند که آخوندها از آسمان فرود آمده اند و قدرت سیاسی را در ایران بدست گرفتند! م.سحر نمیتواند این واقعیت را بپذیرد که سیاستهای سرکوبگرایانه پهلوی ها و عقب ماندگیهای سیاسی اقتصادی و سطح نازل دانش و فرهنگ مدرن، آخوندها و جمهوری اسلامی را بر ایران آورده است. م.سحر تصور میکند اگر آخوندها نمی آمدند، اگرعربها (که نژادپرستانه آنها را "اعراب بدویم" میخواند) و... چنین برنامه ایی در بی بی سی اجرا نمی شد! و این فعالین (که آنها را هیتلرگونه "حشرات الارض" میخواند) متعلق به ملیتهای غیرفارس نیز وجود خارجی نداشتند!! میتوانید خیالات هپروتی این شاعر جامعه فارس را بفهمید؟ آیا چنین شاعری ننگی بر پیشانی فرهنگ فارسی نیست؟

 

م.سحر: این پیرمرد نتوانست بگوید که ما در ایران ملتی به نام ملت فارس نداریم. (پایان نقل قول)

کشف جدید م.سحر شاعر را نگاه کنید، میگوید "ملتی به نام ملت فارس نداریم". کسی نیست به این انسان بگوید که اگر ملتی و یا ملیتی بنام فارس نداریم، زبان فارسی از آن کدام جامعه، جمعیت، قوم و یا اتنیک است؟ زبان فارسی تاریخ ندارد که دارد، توسط مردمی به آن زبان تکلم نمیشود که میشود، سرزمینی (فارس یا فارسستان) متعلق به این مردم نیست که هست. این مردم دین مشترکی ندارند که دارند. این مردم تاریخی برای خودشان ندارند که دارند. اینها برای تعریف یک ملت (و در اینجا ملت فارس) کافی نیست؟ این مختصات را دیگر ملیتهای ساکن ایران (ترک، کرد، بلوچ، عرب، لر و...) نیز دارند. اما م.سحر شاعر حیله گرانه میخواهد با حذف ملت بودن جمعیت فارس، سیطره زبانی و قومی فارسی را برگردهء دیگر ملیتهای غیرفارس همچنان حفظ کند. به عبارت دیگر م.سحر  شاعر در اینجا فریبکارانه تز استعمار داخلی و استمرار دولتمداری فارسی  در ایران را ترویج میکند. م.سحر شاعر اگر از کنج خیالات ضدانسانی اش بیرون بیاید، میتواند به روشنی ببیند که رشد و توسعه ایران بدون پذیرش دمکراسی و بدون پذیرش حقوق برابر خلقها ی ساکن در ایران غیرممکن است. به عبارت دیگر م.سحر میخواهد همچنان تمام مردم ایران فلاکت استبداد سیاسی و استعمار داخلی را برگرده خویش حمل کنند.

 

م.سحر: در زمینه شعار رذیلانه فدرالیسم قومی در ایران حدود 2 سال پیش سروده ام. (پایان نقل قول)

م.سحر شاعر، خبر میدهد که شعری هم در باب فدرالیسم سروده است! کسی هم نبوده که به او بگوید، فدرالیسم موضوع شعر نیست، موضوع علوم سیاسی است. فدرالیسم نه با شعر تثبیت میشود و نه با شعر حذف میشود. فدرالیسم یک تجربه گران تاریخ بشری در دورهء مدرن است. کشورهای کثیرالملله برای تعمیم  دمکراتیسم وتامین حقوق برابر ملتهای ساکن در این کشورها نظام فدرال را راه حل مناسبی برای حل و فصل مسائل داخلی خود یافته اند. اما م.سحر شاعر، برای رد تجربهء تاریخی بشر به شعر متوسل شده است!

 

نهایت اینکه، نوشته م.سحر شاعر، خشم و کینه ای غیرانسانی را علیه تمامی عناصر دخیل در برنامه تلویزیون بی بی سی (سخن پراکنی های بدخواهانه ضد ایرانی در بی بی سی/ آخور بی بی/ بدخواه و بدسگال ضد ایرانی)، دکتر سیمین صبری (پشت ماسک فدرلالیسم پنهان شده/ ادعا داشت روانپزشک است/ تخم و ترکه باقروف)، آقای صالح کامرانی وکیل سابق دادگستری (پستان به تنور می چسبانید/ زوزه کشان بزقوت/) و دکتر فرهنگ جهانپور (این پیرمرد نتوانست/) به نمایش میگذارد. م. سحر حتی در این نوشته از حمله به یکی از نخبگان دمکرات فارس آقای فرج سرکوهی (چندی پیش فرج سرکوهی از این تریبون بدخواه و بدسگال ضد ایرانی یاوه هایی... میبافت) هم درنگذشته است.

2015/07/22

منبع:

هشدار/ شعار فدرالیسم قومی خائنانه و شعار دشمنان ایران است- محمد جلالی چیمه/ م. سحر
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10204515917319800&id=1288906991&ref=m_notif&notif_t=like&__mref=message

 
Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

RSS 2.0