با مخالفین فکری ام مداراجویانه رفتار میکنم تا شاید سطح خشونت کاهش یابد

یونس شاملی

بعد از آخرین برنامه افق در صدای آمریکا که در آن موضوع "زبان مادری، اقوام، و اعتراضات بختیاری ها" مورد بررسی قرار گرفت و چهار نفر برای  پاسخ به این پرسش که؛ " آیا دولت روحانی تدریس زبان مادری را در ایران اجرا می کند؟" دعوت شده بودند. این برنامه تلویزیونی زمینه ساز بحث ها و جدلهایی در اینجا و آنجا شد. بعضی از فعالین سیاسی فارس با تکیه بر پرخاشگری و فحاشی به میدان آمدند و من هم که در بحث حضور نداشتم، مورد بی التفاطی قرار گرفتم. خانم دریا صفایی یکی از این قلم های پرخاشگریست که دراین خصوص نوشته اند و نوشته ایشان در پی آمده است. من بعد از دیدن نوشته خانم دریا صفایی نامهء سرگشاده ایی برای ایشان نوشتم و ایشان را از ترویج خشونت، پرخاشگری و تخریب دیگران برحذر داشتم. در پایین نامه سرگشاده من به ایشان، تفسیر من از آخرین برنامه افق و نوشته ایشان (تنها هشت دقيقه كافى بود) را میتوانید مطالعه کنید.

 

***

خانم دریا صفایی، بعد از سلام! چقدر کینه و نفرت به دل دارید و برای چه؟ من و مطمئنا تمام مردم ایران و در آن میان خلقهای غیرفارس در این کشور تنها یک چیز میخواهند (حتی اگر نتوانند آن را بر زبان بیاورند) و آن عدالت در تمامی ابعاد آنست. اگر شما مخالف عدالت نباشید، با من همفکر هستید. و اگر مخالف عدالت هستید، تمامی حرفهایتان را میشنوم و دعایتان میکنم. تجربه تاریخ نشان میدهد که هیچ دولتی با ظلم و بیداد نمیتواند به حیات خود ادامه دهد. اگر ما شهروندان کشور ایران هستیم، باید و باید که هم در فکر و هم در عمل، به سازماندهی یک نظام عادلانه با حقوق مساوی در تمامی ابعاد آن (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوق ملی، زبانی، دینی، جنسیتی و..) در آن کشور مبارزه کنیم. و من هم تنها و تنها برای این هدف تلاش میکنم. برای اثبات ادعایم میتوانید آخرین پست مرا که قبل از نوشتهء شما (تنها هشت دقيقه كافى بود) در صفحه فیس بوکم نشر شده است را بخوانید.

 

اما شما در این نوشته خودتان، آنهم در قبال یک برنامه (افق) تلویزیونی، چشمتان را بسته اید و زبانتان را گشوده اید! شما با این خشونت کلامی و روح قصاوت آمیزتان حتی "وجدان" خودتان را نیز قربانی کرده اید. وجدانی که در شرایطی میتوانست شما را از این خشونت درونیتان بازدارد. اگر از این وجدان چیزی باقی مانده بود، شما را در استفاده از چنان سخنان زشت، اتهامات دروغ و تخریب دیگران تا حدودی بازمیداشت. شما میتوانستید همین نظرتان را نسبت به برنامه افق با ادبیاتی در شان انسان و با احترام به دیگران بنویسید و دیگران را به قضاوت فرا بخوانید. اما شما ترجیح داده اید که فحاشی کنید. اتهام، دروغ به دیگران ببندید. شما مرا یاد توحش صربها در یوگسلاوی سابق انداختید. شما روح خودتان را آماده کرده اید که اگر خلقهای غیرفارس در آن کشور حقوقی بخواهند، آنها را قتل عام کنید. درست مثل ناسیونالیستهای افراطی صرب در یوگسلاوی که چگونه مردمان غیرصرب را سلاخی کردند. و گرنه ما چیزی غیر از حقوق مستتر در منشور جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق زبانی چیز دیگری نمیگوییم. فکر میکنید فحاشی ها و تخریب ناجوانمردانه دیگران، چه خوراک دیگری غیر از سرکوب بیشتر به رژیم جمهوری اسلامی میدهد؟ اگر شما مامور جمهوری اسلامی نیستید، حتی خودتان نیز در شعله های آتشی که برپا میکنید به درجه معین میسوزید. شاید خودتان به خاطر نفرتی که نسبت به ملیتهای غیرفارس در دلتان پرورانده اید گدازه های این آتش خانماسوز رژیم حاکم را نبینید، اما تاثیرش را مطمئنا و بالاجبار متحمل خواهید شد.

 

مگر رفتار انسانی چه ایرادی دارد که شما چنین رفتار تخریبی را در پیش گرفته اید؟ حداقل اگر برای دیگران احترام قائل نیستید، نسبت به آنها رفتار بی تفاوتی در پیش بگیرید. اما شما برای تخریب و شانتاژ علیه دیگران در این نوشته فعالانه عمل کرده اید. مفاهیم مورد استفاده شما در نوشته مذکور تصویر بسیار زشتی از شما ارائه میدهد. شما حتما خودتان نیز میدانید که ادبیات مورد استفاده شما امروز توسط مامورین امنیتی جمهوری اسلامی علیه مخالفین اش عمل میشود. شما چگونه میتوانید، زن و مادر باشید و چنین قصی القلب، و چنین چون مار زخم خورده عمل کنید. بند 17 منشور جهانی حقوق بشر هر کسی را در داشتن فکر و ترویج آن مختار میداند. اما شما واژه های چون تجزیه طلب (به دروغ) و فاشیست را (باز هم به دروغ) مثل نوقل و نبات از قلمتان جاری ساخته اید. براساس این بند منشور جهانی هر کسی میتواند تفکر سیاسی "استقلال طلبانه" (البته من خودم چنین فکری ندارم) را اختیار کند. شما در این نوشته ضدیت آشکار خودتان را با منشورجهانی حقوق بشر نشان داده اید. جالب اینکه  شما مادر هم هستید. وای بحال کودک شما که با وجود این ادبیات موحش در آن خانه تربیت میشود. فکر نکنید قصاوت قلبی شما از کودکتان کتمان خواهد ماند. من مطمئنم که حتی تا کنون این روح خشن شما کودک تان را نیز در امان نگذاشته است. روح خشن و پرخاشگر شما نه با انسانیت سازگار است، نه با منشور حقوق بشر خوانایی دارد و نه با فرهنگ دمکراتیک هم رنگ است. روح خشن و زبان فحاش شما حتی با اندکی انسانیت، اندکی انصاف نیز در جنگ است.

 

می بینید که من در این نوشته چیزی برای دفاع خودم ننوشته ام و لزومی هم به آن نمی بینم. آما در مورد شما نوشته ام، در مورد گفتار و رفتارتان در مقابل مخالفین فکریتان نوشته ام. حتی سعی کرده ام بیشتر از آنچه که شما در نوشته خودتان نوشته اید، ننویسم تا حداقل جانب عدالت را در این رابطه نیز رعایت کنم. با تمامی این احوال، من شما را به تغییر در روح خشن و پرخاشگرتان دعوت میکنم و آرزو میکنم کمک شوید تا بتوانید خانه خشونت، فحاشی و پرخاشگری را در درون خود ویران کنید و بر بستر یک رفتار سالم در خدمت فرزندتان، خانوادتان، ایران و بشریت باشید. سخنان مرا حمل بر واکنش نکنید. من نیازی به آن ندارم. حتی واکنشم نیز، اگر میبود، میدانم که بی حاصل بود. سعی نکنید به نوشته من از زاویه واکنش بنگرید، چون چنین سعی ایی شما را باز به وادی قهر و خشونت و عصبیت خواهد کشاند و  روحتان را خواهد آزرد. من آرزو میکنم که شما به سخنان من مادرانه بیاندیشید، البته اگر ممکن باشد.

 

با احترام

یونس شاملی

2014-02-23

تفسیر من از اجرای آخرین برنامه افق که بصورت کامئنت در فیس بوک افق گذشته ام چنین بود. از این کامئنت من در نوشته خانم دریا صفایی نقل قول شده است. اما نقل قولی کاملا جهتدار و تحریف شده.

کامئنت من در صفحه فیس بوک افق چنین است:

یونس شاملی:

"متاسفم اما از چه؟

از سازماندهی غیرمنصفانه و یکجانبه نگرانه این برنامه بسیار متاسفم. سه دعوت شونده (محمد ارسی، افشین جعفرزاده و امیررضا امیربختیار) با تفکرات تمامیت خواه در یکسو و آقای علیرضا اردبیلی به عنوان مدافع حقوق ملیتهای غیرفارس در سوی دیگر. به بیان دیگر 12 دقیقه از این برنامه یکساعته به ملیتهای غیرفارس و 42 دقیقه به تمامیت خواهان مرکزگرا اختصاص میابد. غیرمنصفانه بودن این برنامه در تقسیم زمان برنامه، سه دیدگاه همگن در مقابل یک دیدگاه (عادلانه تر این میبود که حداقل در هر دو سو دو نفر هم نظر قرار میگرفتند). لازم به یادآوریست که محمد ارسی فردی بسیار مشهورد در ضدیت با حقوق ملیتهای غیرفارس در ایران است. افشین جعفرزاده یکی از گردانندگان سایت "آذری ها"، سایتی متعلق به وزارت اطلاعات دولت ایران است و در خصوص همکاری نزدیک وی با ارگانهای امنیتی رژیم مطالب زیادی در اینترنت منتشر شده است. مطالبی که حتی حکایت از نقش بازجویانه وی در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات دارد. وی پیشترها با نام مستعار "علی عجمی" فعالیت میکرد، اما بعد از افشای ماهیت وی توسط سایتهای آذربایجانی، با اسم واقعی خود شروع به فعالیت کرد. این ترکیب برای بحثی صمیمی در خصوص یک مشکل بسیار جدی در یک جامعه رفتاری پلیمیکی است تا رفتاری برای معارفه اجتماعی. این دقیقا آن بخش تاسف برانگیز این برنامه است. آیا رفتاری از این نوع به حل مسئله و یا گشودن گرهی اجتماعی منجر میگردد یا به افزایش تنش های بیشتر میان ملیتها در ایران یاری می رسانند؟

 

آقای دهقانپور لطفا شنوندگان خودتان را حداقل در خصوص مسئله ملیتهای جدی بگیرید. شما امروز با این برنامه ها نقشی در تاریخ بازی میکنید. سعی کنید نام نیکی از خود برجای بگذارید.

(پایان کامئنت)

 

منبع: 1

1.تنها هشت دقيقه كافى بود

دریا صفایی

تنها هشت دقيقه كافى بود تا تمامى اميد تجزيه طلبان به حضور عليرضا اردبيلى، اين پانترك فاشيست، در برنامه افق نقش برآب شود.


در اين برنامه، آقاى محمد ارسى به بيان خاستگاه ناسيوناليسم مدرن ايرانى -كه همانا آذربايجان است، و سوء استفاده هايى كه از مطرح كردن "زبان مادرى" ميشود پرداخت و آقاى اميررضا بختيار نيز از هويت ايرانى بختيارى ها، ميراث مشروطه و نيز آزادى زبان مادرى در ايران كنونى سخن گفت. در اين ميان، در حالى كه عليرضا اردبيلى نزديك به ١٣ دقيقه به تبليغات دروغين خود عليه ايران و هويت تاريخى آذربايجان پرداخت، تنها ٨ دقيقه كافى بود تا دكتر افشين جعفرزاده همه ادعاها و تبليغات پان تركيستى او را نقش برآب كند.


پان تركان و تجزيه طلبان، كه اميد زيادى به اين برنامه داشتند، پس از پايان اين برنامه و شكست مفتضحانه شان در اين مناظره وارد افسردگى عميقى شدند و كار بدانجا كشيد كه يونس شاملى، يكى از تئوريسن هاى اصلى آنها، شركت در اين مباحث را "زيان بار" ناميد و زير عنوان "درسی برای فعالین مدنی و سیاسی خلقهای غیرفارس" نوشت:


"شیوه سازماندهی این برنامه نیز بایستی درست خوبی برای شخصیتهای مدنی و سیاسی خلقهای غیرفارس باشد که قبل از شرکت در چنین برنامه هایی وضعیت را بسنجند و از سازماندهی آن حداقل اندکی هم که شده باخبر باشند. وگرنه شرکت در این برنامه ها بدون دقت به جنبه برنامه ریزی آن میتواند زیان بار باشد."


او كه ميدانست علت اصلى شكست سنگين تجزيه طلبان در اين برنامه حضور پژوهشگر برجسته آذربايجانى دكتر افشين جعفرزاده است، بدون آنكه كارى به سخنان او در اين برنامه داشته باشد، كثيفترين تهمت ها را به اين انديشمند برجسته ايرانى زد و نوشت كه مطالب زيادى از بازجوى اطلاعات بودن جعفرزاده در اينترنت منتشر شده است.


تئوريسين تجزيه طلبان حتى حضور استاد محمد ارسى را نيز در اين برنامه برنميتابد، چرا كه به نظر وى: "محمد ارسی فردی بسیار مشهور در ضدیت با حقوق ملیتهای غیرفارس در ایران است."


ظاهرا تجزيه طلبان تنها در مناظره هايى ميخواهند شركت كنند و ميتوانند پيروز شوند كه افرادى ناآگاه يا كم سواد يا ضدايرانى در برابر آنان قرار گرفته باشند!

نتايج اين برنامه آنچنان پانتركان و تجزيه طلبان را نااميد ساخته است كه در كامنت هاى ديگرى در سايت افق چنين نوشته اند:
Qulam Qulizade
آقا ما اصلا بی بی سی و صدای آمریکا را قبول نداریم که ارسی و جعفرزاده های معلوم الحال را آورده است

Yaşar Azerbaycanli
آزربایجان همان طور همبشه کانون مبارزه برای آزادی در ایران بوده متاسفانه کانون آسیمیله شدگانی مثل احمد کسروی دیروز و افشین جعفر زاده ی امروز نیز بوده

Yaşar Azerbaycanli
وقتی تکنسین اطاق عمل (افشین جعفر زاده) بشه ایران پژوه تکلیف برنامه مشخصِ چی می شه

Riza Qarabulag
این برنامه هم سیاستهای پان ایرانیستهای تمامیت خواه را جلو می برد ......والا فکر نمی کنم آنقدر کند ذهن باشند که فرق بین یک نفر با سه نفر را درک نکنند.

ظاهرا آنها ديگر حاضر نيستند كه با فرزانگان برجسته اى چون دكتر افشين جعفرزاده مناظره كنند، چرا كه نتيجه آن را، كه شكستى مفتضحانه براى آنها است، از پيش ميدانند؛ همچنانكه تئوريسن آنها، يونس شاملى، مى نويسد:


"این ترکیب [ بخوانيد حضور دكتر افشين جعفرزاده ] برای بحثی صمیمی در خصوص یک مشکل بسیار جدی در یک جامعه رفتاری پلیمیکی است تا رفتاری برای معارفه اجتماعی." ..." شخصيتهاى مدنى و سياسى خلقهاى غير فارس (بخوانيد تجزيه طلبان) ... قبل از شرکت در چنین برنامه هایی چگونگی برنامه را بسنجند و از ترکیب آن حداقل اندکی هم که شده باخبر باشند. وگرنه شرکت در این برنامه ها بدون دقت به برنامه ریزی آن میتواند زیان بار باشد."

 

از صفحه فیس بوک: ایران زمین نیرومند یکپارچه و آزاد

 

 
Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

RSS 2.0